TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Prolapsed Ano-Rectal Neoplastic Polyps in Elderly Patients: Our Experience [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(4): 189-193 | DOI: 10.4274/tjcd.16046  

Prolapsed Ano-Rectal Neoplastic Polyps in Elderly Patients: Our Experience

Zeynep Özkan1, Ahmet Bozdağ1, Ahmet Kılıçaslan2, Ayşe Nur Gönen1, Barış Gültürk1, Ulaş Aday3, Abdullah Böyük1
1University of Health Sciences, Elazığ Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, Elazığ, Turkey
2University of Health Sciences, Elazığ Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, Elazığ, Turkey
3University of Health Sciences, Elazığ Training and Research Hospital, Clinic of Gastroenterology Surgery, Elazığ, Turkey

Colorectal adenomas are polyps which originate from the mucosa and exhibit histopathologic neoplastic features. Although they are usually located in the rectosigmoid segment, they also occur commonly throughout the colon. Increasing dysplasia and malignant potential of adenomas are correlated with their size and villous component and with the patient’s age. The prevalence of polyps is variable, and their incidence, size, and degree of dysplasia increase with age. Herein, we present four elderly patients with neoplastic polyps that were prolapsed from the anus, caused clinical symptoms and signs that were mistaken for hemorrhoids, and were treated by transanal excision.

Keywords: Anorectal neoplastic polyp, prolapsed, transanal excision


Yaşlı Hastalarda Anüsten Prolabe Olan Anorektal Neoplastik Polipler: Deneyimlerimiz

Zeynep Özkan1, Ahmet Bozdağ1, Ahmet Kılıçaslan2, Ayşe Nur Gönen1, Barış Gültürk1, Ulaş Aday3, Abdullah Böyük1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Elazığ, Türkiye

Kolorektal adenomlar, mukozadan kaynaklanan ve histolojik olarak neoplastik özellikler gösteren poliplerdir. Çoğunlukla rektosigmoid bölgede
görülmelerine rağmen tüm kolonda sık olarak görülür. Artan displazi ve malignite potansiyeli adenomun boyutu, içerdiği villöz komponent ve hasta yaşı ile ilişkilidir. Adenomatöz poliplerin prevalansı değişkendir, yaş ilerledikçe poliplerin görülme sıklığı, büyüklüğü ve displazi gelişme oranı artar. Biz de bu yazımızda klinik semptom ve bulguları hemoroid ile karışan, transanal eksizyon yaptığımız anüsten prolabe neoplastik polipleri olan dört yaşlı olguyu sunmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Anorektal neoplastik polip, prolapsus, transanal eksizyon


Zeynep Özkan, Ahmet Bozdağ, Ahmet Kılıçaslan, Ayşe Nur Gönen, Barış Gültürk, Ulaş Aday, Abdullah Böyük. Prolapsed Ano-Rectal Neoplastic Polyps in Elderly Patients: Our Experience. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(4): 189-193

Corresponding Author: Ahmet Bozdağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale