TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Cecal Volvulus [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2016; 26(1): 1-5

Cecal Volvulus

Erdinç Çetinkaya, Şiyar Ersöz, Cem Emir Güldoğan, Hüseyin Berkem, Ahmet Keşşaf Aşlar
Ankara Numune Education And Research Hospital, Genaral Surgery, Department of Colorectal Surgery, Ankara - Turkey

Cecal volvulus is a rare cause of intestinal obstruction. In the etiology; Late embryogenesis chronic constipation, abdominal mass, pregnancy, previous abdominal surgery and colonoscopy plays a role. Patients admitted in the table of intestinal obstruction can be prevented from gangrenous bowel changes with early diagnosis and treatment. Endoscopic treatment option in reducing can perform in stable patients, despite the implementation success rate is too low and the high risk of recurrence. It requires surgery in nearly all patients. Surgical treatment options; simple detorsion, cekopeksy, tube çekostomy and colon resection.

Keywords: Cecal volvulus, İntestinal obstruction, Surgery


Çekal Volvulus

Erdinç Çetinkaya, Şiyar Ersöz, Cem Emir Güldoğan, Hüseyin Berkem, Ahmet Keşşaf Aşlar
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kolorektal Cerrahi Bölümü, Ankara - Türkiye

Çekal volvulus, intestinal obstrüksiyonların nadir bir sebebidir. Etyolojisinde geç embriyogenez, kronik konstipasyon, intraabdominal kitle, gebelik, geçirilmiş karın cerrahisi ve kolonoskopi rol oynar. İntestinal obstrüksiyon tablosunda başvuran hastalarda erken tanı ve tedavi ile barsakların gangrenöz değişimine engel olunabilir. Tedavi seçeneklerinde endoskopik redüksiyon genel durumu stabil, acil cerrahi düşünülmeyen hastalarda uygulanabilmesine rağmen başarı oranı düşük ve nüks riski fazladır. Neredeyse tüm hastalarda cerrahi girişim gerekmektedir. Cerrahi tedavi seçenekleri ise; basit detorsiyon, çekopeksi, tüp çekostomi ve kolon rezeksiyonudur.

Anahtar Kelimeler: Çekal volvulus, İntestinal obstruksiyon, Cerrahi


Erdinç Çetinkaya, Şiyar Ersöz, Cem Emir Güldoğan, Hüseyin Berkem, Ahmet Keşşaf Aşlar. Cecal Volvulus. Turk J Colorectal Dis . 2016; 26(1): 1-5

Corresponding Author: Erdinç Çetinkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale