TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Cecal Ameboma: An Uncommon Inflammatory Cecal Mass in Elderly [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(3): 148-150 | DOI: 10.4274/tjcd.29052  

Cecal Ameboma: An Uncommon Inflammatory Cecal Mass in Elderly

Ahmet Burak Çiftci1, Aziz Bulut1, İdris Özdaş2, Nezahat Yıldırım3
1Bingöl State Hospital, Clinic of General Surgery, Bingöl, Turkey
2Bingöl State Hospital, Clinic of Radiology, Bingöl, Turkey
3Elazığ Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, Elazığ, Turkey

Amebiasis is an infectious disease caused by the intestinal protozoan Entamoeba histolytica, and is one of the most common parasitoses worldwide. Ameboma is a rare presentation of invasive amebiasis. Amebomas are generally difficult to diagnose and can mimic colon carcinoma. In this report, we describe an elderly woman who presented to the emergency department with cramping abdominal pain. The patient underwent surgery after an initial diagnosis of inflamed cecal mass and appendicitis. Histological examination of the surgical specimen showed the presence of trophozoites of E. histolytica, leading to a diagnosis of cecal ameboma. Although the elderly population has a higher incidence of colonic malignancy, ameboma should be considered in the differential diagnosis of colonic tumors, especially in endemic areas.

Keywords: Ameboma, Entamoeba histolytica, invasive amebiasis, cecal cancer


Yaşlılarda Nadir Görülen Enflamatuvar Bir Çekal Kitle: Çekal Ameboma

Ahmet Burak Çiftci1, Aziz Bulut1, İdris Özdaş2, Nezahat Yıldırım3
1Bingöl Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Bingöl, Türkiye
2Bingöl Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Bingöl, Türkiye
3Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Elazığ, Türkiye

Amebiyazis, bir intestinal protozoan olan Entamoeba histolitika’nın neden olduğu enfeksiyöz bir hastalık olup dünyada en sık görülen parazitozlardan biridir. Ameboma invaziv amebiyazisin nadir görülen bir şeklidir. Amebomaların tanısı genellikle zordur ve kolon kanserleri ile karışabilmektedir. Bu yazıda acil servise şiddetli karın ağrısı ile başvuran ileri yaş bir kadın hasta sunulmaktadır. Bu hastaya inflame çekal kitle ve plastrone apandisit ön tanılarıyla acil sağ hemikolektomi yapılmış olup ameliyat sonrası cerrahi spesimenlerin patolojik incelemesinde E. histolitika trofozitleri görülerek çekal ameboma tanısı konuldu. Yaşlı popülasyonda kolon malignitelerinin inisdansı yüksek olmasına karşın özellikle endemik bölgelerde çekal kitlelerin ayırıcı tanısında amebomalar akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ameboma, Entamoeba histolitika, invaziv amebiyazis, çekal kanser


Ahmet Burak Çiftci, Aziz Bulut, İdris Özdaş, Nezahat Yıldırım. Cecal Ameboma: An Uncommon Inflammatory Cecal Mass in Elderly. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(3): 148-150

Corresponding Author: Ahmet Burak Çiftci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale