TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
The Effect of Preoperative and Peroperative Parameters on Postoperative Complications of Patients Followed in the Intensive Care Unit after Colorectal Cancer Surgery [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2016; 26(2): 32-38 | DOI: 10.4274/tjcd.49369  

The Effect of Preoperative and Peroperative Parameters on Postoperative Complications of Patients Followed in the Intensive Care Unit after Colorectal Cancer Surgery

Cemal Bektaş1, Ayhan Kaydu2, Erhan Gökçek2, Müslüm Güneş4, Emre Çamcı3, Cem Kıvılcım Kaçar5
1Yeniyüzyıl University Gaziosmanpaşa Training and Research Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul, Turkey
2Diyarbakır Selahaddin Eyyübi State Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Diyarbakır, Turkey
3İstanbul University Çapa Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul, Turkey
4Diyarbakır Çınar State Hospital, Clinic of Internal Medicine, Diyarbakır, Turkey
5Diyarbakır Training and Research Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Diyarbakır, Turkey

Aim: Surgery practiced in colorectal carcinomas is an important execution area in the clinic of anesthesia and critical care because of the wide range of co-morbid diseases that advanced-aged patients have and, preoperative preparation, operational and postoperative care features distinctive for the surgical process. To investigate distinctive factors between the groups with and without complications during perioperative period on patients who diagnosed colorectal carcinoma and have colorectal resection surgery.
Method: One hundred fifteen patients over 18 years old from two genders that have diagnosed as colorectal carcinoma and had intestinal resection at elective conditions have been investigated retrospectively. Patients were monitored at İstanbul University Faculty of Medicine Adult Intensive Care Unit between the years 2008 and 2010.
Results: Eighty (69%) of patients were male, 35 (31%) of patients were female. Hemoglobin levels of the groups with and without complication were 8.45±2.55 g/dL and 11.51±2.15 g/dL, respectively before the operation (p=<0.0001). Similarly, thrombocyte count was 256±83.106/mm3 in complication group while it was 281±13.106/mm3 in no complication group (p=0.02); ratio of patient who have transfusion during operation is 48% in complication group and 27% in no complication group. Transfusion amounts were 2.2±0.7 and 1.2±0.1 units, respectively (p=<0.0001).
Conclusion: An increase was observed in the postoperative complications frequency of the patients with lower hemoglobin level and thrombocyte count and received large amount, frequent blood transfusion during preoperative period.

Keywords: Colorectal resection, postoperative mortality, intensive care unit, hemoglobin


Yoğun Bakım Ünitesinde Kolorektal Kanser Cerrahisi Sonrası Takip Edilen Hastaların Preoperatif ve Peroperatif Değerlerinin Postoperatif Komplikasyonlara Etkisi

Cemal Bektaş1, Ayhan Kaydu2, Erhan Gökçek2, Müslüm Güneş4, Emre Çamcı3, Cem Kıvılcım Kaçar5
1Yeniyüzyıl Universitesi,gaziosmanpasa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Abd,istanbul
2Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Abd, Diyarbakır
3İstanbul Universitesi Çapa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Abd, İstanbul
4Diyarbakır çınar Devlet Hastanesi, Dahiliye Abd, Diyarbakır
5Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Abd, Diyarbakır

Amaç: Kolon ve rektum kanserlerinde uygulanan cerrahi, gerek etkilediği ileri yaş grubu hastalarının taşıdığı çok sayıda yandaş hastalıklar, gerekse cerrahi sürecin kendine özgü hazırlık-ameliyat ve ameliyat sonrası bakım özellikleriyle; anestezi ve yoğun bakım kliniğinde önemli bir uygulama alanıdır. Çalışmamızda kolorektal kanser tanısı ile kolorektal rezeksiyon ameliyatı olan hastaların perioperatif süreçte komplikasyon yaşayan grup ile yaşamayan grup arasındaki ayırt edici parametleri incelemeyi amaçladık.
Yöntem: 2008-2010 tarihleri arasında, 18 yaş üzerinde olup kolorektal kanser tanısı ile elektif koşullarda barsak rezeksiyonu yapılan ve ameliyat sonrası İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi’nde takip edilmiş olan, her iki cinsten toplam 115 hasta retrospektif olarak araştırılmıştır.
Bulgular: Hastaların 80’i erkek (%69) 35’i ise (%31) kadındı. Komplikasyon yaşayan ve yaşamayan gruplarda ameliyat öncesi hemoglobin düzeyleri sırasıyla, 8,45±2,55 g/dL ve 11,51±2,15 g/dL idi (p=<0,0001). Benzer şekilde trombosit sayısı da komplikasyonlu grupta 256±83,106/mm3, komplikasyonsuz grupta 281±13,106/mm3 (p=0,02) olarak bulundu. Operasyon esnasında transfüzyon yapılan hasta oranı komplikasyonlu grupta %48, komplikasyon yaşanmayan grupta %27 (p=0,005) iken, transfüze edilen miktarlar sırasıyla 2,2±0,7 ünite ile 1,2±1 ünite (p=<0,0001) olarak gözlendi.
Sonuç: Preoperatif düşük hemoglobin ve trombosit sayım değerleri olan ve preoperatif dönemde daha sık ve fazla miktarda transfüzyon yapılan hastaların postoperatif komplikasyon sıklığında artış olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal rezeksiyon, postoperatif mortalite, yoğun bakım ünitesi, hemoglobin


Cemal Bektaş, Ayhan Kaydu, Erhan Gökçek, Müslüm Güneş, Emre Çamcı, Cem Kıvılcım Kaçar. The Effect of Preoperative and Peroperative Parameters on Postoperative Complications of Patients Followed in the Intensive Care Unit after Colorectal Cancer Surgery. Turk J Colorectal Dis . 2016; 26(2): 32-38

Corresponding Author: Ayhan Kaydu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale