TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Our Experience of Laparoscopic Colorectal Surgery: Short Term Outcomes [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2016; 26(4): 108-112 | DOI: 10.4274/tjcd.81084  

Our Experience of Laparoscopic Colorectal Surgery: Short Term Outcomes

Eyüp Murat Yılmaz1, Erdem Barış Cartı1, Altay Kandemir2
1Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Aydın, Turkey
2Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Aydın, Turkey

Aim: Currently laparoscopic colorectal surgery began to be a widely used procedure in many centers. We aimed to present early period outcomes of first group of patients who had laparoscopic colorectal surgery in our clinic.
Method: Included were 30 patients who underwent laparoscopic colorectal surgery between September 2014 and August 2016 in Adnan Menderes University Faculty of Medicine General Surgery Clinic.
Results: A total of 30 patients were included to this study. Low anterior resection were performed in 11 (36.7%) patients, right colectomy in 10 (33.3%) patients, anterior resection in seven (23.3%) patients, total colectomy in one (3.3%) patient, abdominal perineal resection in one (3.3%) patient. Median operation time was 149.67 (range, 100-300) minutes. The median postoperative length of stay was 6.87 (range, 3-34) days. Anastomic leakage occurred in two patients (6.7%), ureter damage in one patient (3.3%), and wound infection in five patients (16.7%).
Conclusion: Our laparoscopic colorectal surgery outcomes and the literature shows similarity.

Keywords: Laparoscopy, colorectal surgery, experience


Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Deneyimimiz: Kısa Dönem Sonuçlarımız

Eyüp Murat Yılmaz1, Erdem Barış Cartı1, Altay Kandemir2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Aydın

Amaç: Laparoskopik kolorektal cerrahi günümüzde birçok merkezde yaygın olarak kullanılan bir prosedür halini almaya başlamıştır. Kliniğimizdeki ilk laparoskopik kolorektal cerrahi olgularımızın erken dönem sonuçlarını sunmayı planladık.
Yöntem: Eylül 2014-Ağustos 2016 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kliniği’nde laparoskopik kolorektal cerrahi uygulanan olgular çalışmaya dahil edilmiştir.
Bulgular: Çalışmamıza toplam 30 hasta dahil edildi. On bir olguya (%36,7) Low anterior rezeksiyon, 10 olguya (%33,3) sağ kolektomi, yedi olguya (%23,3) anterior rezeksiyon, bir olguya (%3,3) total kolektomi, bir olguya da (%3,3) abdominoperineal rezeksiyon işlemi uygulandı. Ortalama ameliyat süresi 149,67 dakika (aralık, 100-300) olarak kaydedildi. Hastaların ortalama hastanede yatış süreleri 6,87 gün (aralık, 3-34) olarak belirlendi. Toplam iki hastada (%6,7) anastomoz kaçağı gelişirken, bir hastada (%3,3) üreter hasarı, beş hastada (%16,7) yara yeri enfeksiyonu gelişti.
Sonuç: Laparoskopik kolorektal cerrahi sonuçlarımız literatür ile benzer sonuçlar vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, kolorektal cerrahi, deneyim


Eyüp Murat Yılmaz, Erdem Barış Cartı, Altay Kandemir. Our Experience of Laparoscopic Colorectal Surgery: Short Term Outcomes. Turk J Colorectal Dis . 2016; 26(4): 108-112

Corresponding Author: Eyüp Murat Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale