TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Laparoscopic or Robotic Rectal Cancer Surgery: Where are We Right Now? [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(3): 111-113 | DOI: 10.4274/tjcd.82584  

Laparoscopic or Robotic Rectal Cancer Surgery: Where are We Right Now?

Turgut Bora Cengiz, Emre Görgün
Cleveland Clinic, Department of Colorectal Surgery, Cleveland, USA

Paradigms in rectal cancer surgery have shifted toward minimally invasive techniques in conjunction with the use of chemoradiation. Although laparoscopy is widely used for rectal tumors, debate continues as to whether it is capable of replacing open surgery. Robotic surgery has become a well-known technique that addresses the restrictions of the rigid laparoscopic instruments, but it is also associated with higher costs and longer operative time. Therefore, as the surgical community strives to benefit from minimally invasive surgery, there is still no consensus regarding which method, laparoscopic or robotic, should be offered to the patients. The more widespread use of robotic systems in rectal cancer surgery primarily depends on competitive pricing and increased experience, along with the adaptation to transanal techniques.

Keywords: Rectal cancer, robotic, laparoscopic, surgery


Laparoskopik ya da Robotik Rektal Kanser Cerrahisi: Şu Anda Hangi Noktadayız?

Turgut Bora Cengiz, Emre Görgün
Cleveland Clinic, Department of Colorectal Surgery, Cleveland, USA

Rektal kanser cerrahisinde yaşanan değişimler minimal invaziv cerrahi ve kemoradyoterapinin yaygınlaşmasını destekler nitelikte gelişim göstermektedir. Laparoskopi her ne kadar rektum kanseri tedavisinde yaygın olarak kullanılsa da açık cerrahinin yerini alıp alamayacağı halen daha bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Robotik cerrahi ise bu noktada laparoskopinin bazı eksik noktalarını geliştirmeyi hedef alan bir metod olarak ortaya çıkmış ve günümüzde artık bilinen ve kullanılan bir teknik haline gelmiştir. Ancak laparoskopiye kıyasla artmış ekonomik yük ve daha uzun cerrahi süresi robotik cerrahinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engeller olarak göze çarpmaktadır. Bu nedenle rektum kanseri tedavisinde minimal invaziv cerrahinin meziyetlerinden yararlanmak isteyen cerrahi dünyası halen daha robotik veya laparoskopik cerrahinin kullanımında bir mutabakata varamamıştır. Robotik cerrahinin yaygınlaşması şu an için öncelikle robotik cerrahi sektöründeki rekabete ve bu konuda artan bilgi birikimine, sonrasında ise yeni gelişen transanal cerrahi tekniklerine adaptasyonuna bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: Rektal kanser, robotik, laparoskopik, robotik cerrahi


Turgut Bora Cengiz, Emre Görgün. Laparoscopic or Robotic Rectal Cancer Surgery: Where are We Right Now?. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(3): 111-113

Corresponding Author: Emre Görgün, United States


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale