TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Sessile Serrated Adenoma of the Appendix: A Case Report [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2016; 26(1): 13-15

Sessile Serrated Adenoma of the Appendix: A Case Report

Mehmet Fatih Ekici1, Sezgin Zeren2, Zülfü Bayhan2, Cengiz Koçak3, Yalçın Sönmez1, Fatma Emel Koçak4
1Department of General Surgery, Evliya Celebi Training And Research Hospital, Kutahya, Turkey
2Department of General Surgery, Faculty of Medicine, Dumlupinar University, Kütahya - Turkey
3Department of Pathology, Faculty of Medicine, Dumlupinar University, Kutahya - Turkey
4Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Dumlupinar University, Kutahya - Turkey

Serrated adenomas in the appendix are rarely detected lesions usually after appendectomy. Due to the high risk of cancer diagnosis, treatment is needed to be more carefully. Serrated adenoma incidence in appendix is still unknown. The preoperative diagnosis of these tumors is uncommon. Endoscopic intervention, both in diagnosis and treatment is very useful. In this case presentation, a 76-yearold woman after a standard appendectomy patients diagnosed in histopathological examination sessile serrated adenoma was discussed.

Keywords: Carcinogenesis, Serrated adenoma, Appendix


Apandiksin Sesil Serrated Adenomu: Olgu Sunumu

Mehmet Fatih Ekici1, Sezgin Zeren2, Zülfü Bayhan2, Cengiz Koçak3, Yalçın Sönmez1, Fatma Emel Koçak4
1Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, Kütahya - Türkiye
2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kütahya - Türkiye
3Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı, Kütahya - Türkiye
4Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Kütahya - Türkiye

Serrated adenomlar apandikste nadir görülen, genelde apandektomi sonrası tespit edilen lezyonlardır. Kanser riski nedeni ile tanı ve tedavisi daha dikkatli değerlendirme gerektirmektedir. Apandikste serrated adenom insidansı henüz bilinmemektedir. Bu tümörlerin preoperatif tanısı nadirdir. Endoskopik değerlendirme, hem tanı ve tedavide hem de tedavi sonrası takip sürecinde faydalıdır. Bu olgu sunumunda 76 yaşındaki kadın hastada standart apendektomi sonrası rutin histopatolojik incelemede sesil serrated adenom tespit edilen durum tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karsinogenez, Serrated adenom, Apandiks


Mehmet Fatih Ekici, Sezgin Zeren, Zülfü Bayhan, Cengiz Koçak, Yalçın Sönmez, Fatma Emel Koçak. Sessile Serrated Adenoma of the Appendix: A Case Report. Turk J Colorectal Dis . 2016; 26(1): 13-15

Corresponding Author: Mehmet Fatih Ekici, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale