TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Colonic Perforation Due to Behçet’s Disease: A Rare Complication and Delayed Diagnosis [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2014; 24(3): 86-90

Colonic Perforation Due to Behçet’s Disease: A Rare Complication and Delayed Diagnosis

Şahin Kahramanca1, Oskay Kaya2, Cem Azılı2, Çağlar Bilgin3, Aysun Gökçe4, Turgut Anuk3
1Ministry of Health Kars State Hospital, General Surgery, Kars
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training And Research Hospital, General Surgery Clinic, Ankara
3Kafkas University Medical School, Department of General Surgery, Kars
4Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training And Research Hospital, Pathology Clinic, Ankara

Behçet’s disease is an autoimmune chronic vasculitic multisystem disorder. It was first described as a triad of oral ulceration, genital ulceration and uveitis. But it may invade various systems in the body. It is prevalent along ancient “silk road” from Far East to Mediterranean. Predominance of affected systems and manifestations are different in this geographical distribution. Intestinal involvement is common in the Far East and the ileocaecal region is the most commonly affected site. Although intestinal manifestations are rare in the Turkey’s geographical area, we aim at presenting a case of colonic perforation based on bowel involvement.

Keywords: Behçet’s Disease, Colonic Perforation


Behçet Hastalığına Bağlı Kolon Perforasyonu: Ender Bir Komplikasyon ve Gecikmiş Tanı

Şahin Kahramanca1, Oskay Kaya2, Cem Azılı2, Çağlar Bilgin3, Aysun Gökçe4, Turgut Anuk3
1Sağlık Bakanlığı Kars Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Kars
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kars
4Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Ankara

Behçet hastalığı birçok organı ilgilendiren otoimmun bir kronik vaskülit hastalığıdır. İlk kez ağız ülseri, genital ülser ve uveit üçlüsü olarak tanımlanmıştır. Ancak vücudun çeşitli sistemlerini ilgilendirebilir. En fazla görüldüğü yer tarihi “İpek Yolu” olarak bilinen ve Uzak Doğu’dan Akdeniz’e kadar uzanan bölgedir. Dominant olarak etkilenen sistemler ve ortaya çıkan belirtiler bu coğrafik dağılımda farklılıklar gösterir. Uzak Doğu’da barsak tutulumu sıktır ve ileoçekal bölge en fazla etkilenmektedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafik konumda barsak belirtileri oldukça ender olmasına karşın; barsak tutulumuna bağlı, bir çıkan kolon perforasyon olgusunu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı, Kolon Perforasyonu


Şahin Kahramanca, Oskay Kaya, Cem Azılı, Çağlar Bilgin, Aysun Gökçe, Turgut Anuk. Colonic Perforation Due to Behçet’s Disease: A Rare Complication and Delayed Diagnosis. Turk J Colorectal Dis . 2014; 24(3): 86-90

Corresponding Author: Şahin Kahramanca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale