ENG
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Cilt: 28 Sayı: 4 (2018)
 
Turk J Colorectal Dis : ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Uyluğun lateral tarafında derin yumuşak doku enfeksiyonu ile başvuran bir perianal fistül olgusu.
A case of perianal fistula presented with deep soft tissue infection on the lateral side of the thigh.
Suleyman Caglar Ertekin, Wafi Attaallah, Rabia Ergelen
Sayfa 0

2.
Kolonoskopide kalite standartlarına uyum ve inkomplet kolonoskopi nedenleri?; Prospektif gözlemsel çalışma
Compliance with quality standards and causes of incomplete colonoscopy; Prospective observational study
Ulaş Aday, Ebubekir Gündeş, Hüseyin Çiyiltepe, Durmuş Ali Çetin, Emre Bozdağ, Sabiye Akbulut, Rabiya Köksal, Erdal Polat
Sayfa 0

3.
Anal fissürde semptom süresinin botulinum toksini uygulaması sonrası sonuçlara etkisi
Duration of the sypmtoms influence the outcome after botulinum toxin injection in anal fissure
Naciye Cigdem Arslan, Yaşar Özdenkaya
Sayfa 0

4.
Cerrahi ve Dahili Kliniklerde Yatan Hastalarda Konstipasyon Riskinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Constipation Risk in Hospitalized Patients at Surgical and Internal Clinics
Şenay Karadağ Arlı
Sayfa 0

5.
Fournier gangreni mortalitesinde belirleyici dört faktör
Four determinative factors in Fournier's gangrene mortality
Seracettin Eğin, Sedat Kamalı, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Semih Hot, Dursun Özgür Karakaş
Sayfa 0

6.
Appendiks Mukoseline Bağlı İntussusepsiyon: Olgu Sunumu
Intussusception Caused by an Appendiceal Mucocele: Case Report
Sercan Büyükakıncak, Birgül Tok, Gökay Ateş, Ali Tüten, Duygu Demiriz Gülmez
Sayfa 0

7.
Evre 4 Kolorektal Kanserli Hastalarda Primer Tümörün Laparoskopik, Karaciğer Metastazlarının Konvansiyonel Olarak Senkron Rezeksiyonu: Retrospektif Bir Analiz
Laparoscopic Resection of Primary Tumor with Synchronous Conventional Resection of Liver Metastases in Patients with Stage 4 Colorectal Cancer: A Retrospective Analysis
Nuri Okkabaz, Mustafa C. Haksal, Mustafa Oncel
Sayfa 0

8.
Magnetic resonance imaging value to predict pathologic staging in Locally Advanced Rectal Cancer after neoadjuvant chemoradiation.
Carolina De La Pinta, Margarita Martín, Cayetano Sempere, Asunción Hervás, Eva Fernández-lizarbe, Fernando López, Sonsoles Sancho
Sayfa 0

9.
Obstrüktif ve hemorajik semptomlarla seyreden primer kolon lenfoması
Primary colon lymphoma presenting with obstructive and hemorrhagic symptoms
Nidal İflazoğlu, Cem Mirili, Bilgin Karaalioğlu, Ali Duran, Emir Çapkınoğlu, Cem Kaan Parsak, Kıvılcım Eren Erdoğan, Arbil Açıkalın, Figen Doran
Sayfa 0

10.
Stomalı bireylerde destek grup girişimi yapılmalı mı?
Should support group intervention be implemented for individuals with stoma?
Serap Sayar, Fatma Vural
Sayfa 0

11.
Transanal kitle eksizyonunda Endo-GİA stapler kullanımı: olgu sunumu
Use of Endo-GIA Stapler in Transanal Mass Excision: Case report
Şahin Kaymak, Mehmet Demir, Mustafa Tahir Özer
Sayfa 0

 
Hızlı Arama


 
Copyright © 2019 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi LookUs & OnlineMakale