ENG
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Cilt: 28 Sayı: 3 (2018)
 
Turk J Colorectal Dis : ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEMELER
1.
Literatür İnceleme: Stomalı Bireylere Yönelik Yayınların Türkiye Profili
Literature Review: Profile of Publications for the Patients with Stoma in Turkey
Fatma Vural, Emel Sütsünbüloğlu, Deniz Şelimen
doi: 10.4274/tjcd.26779   2016; 26 - 3 | Sayfalar 59 - 70

ÖZGÜN ARAŞTIRMA YAZILARI
2.
Ameliyat Öncesi Anksiyetenin Ameliyat Sonrası Konstipasyona Etkisi
Impact of Preoperative Anxiety on Postoperative Constipation
Meryem Arı, Emel Yılmaz
doi: 10.4274/tjcd.72677   2016; 26 - 2 | Sayfalar 39 - 46

ÖZGÜN OLGU SUNUMLARI
3.
Rektumda Yabancı Cisim: Beş Olgu Sunumu
Rectal Foreign Bodies: Five Case Reports
Eyüp Murat Yılmaz, Erdem Barış Cartı
doi: 10.4274/tjcd.05579   2016; 26 - 3 | Sayfalar 98 - 100

4.
Sorunsuz Tamamlandığı Düşünülen Kolonoskopinin Nadir Bir Komplikasyonu: Deri Altı Amfizem, Pnömoretroperitoneum ve Pnömomediastinum
Rare Complications of an Unproblematic Colonoscopy: Subcutaneous Emphysema, Pneumoretroperitoneum and Pneumomediastinum
Durmuş Ali Çetin, Ebubekir Gündeş, Hüseyin Çiyiltepe, Ulaş Aday, Kamuran Cumhur Değer, Erdal Polat
doi: 10.4274/tjcd.83792   2016; 26 - 3 | Sayfalar 104 - 106

5.
Apandiksin Sesil Serrated Adenomu: Olgu Sunumu
Sessile Serrated Adenoma of the Appendix: A Case Report
Mehmet Fatih Ekici, Sezgin Zeren, Zülfü Bayhan, Cengiz Koçak, Yalçın Sönmez, Fatma Emel Koçak
2016; 26 - 1 | Sayfalar 13 - 15

ÖZGÜN ARAŞTIRMA YAZILARI
6.
Kolorektal Cerrahi Rezeksiyonlarından Sonraki Probiyotik (Bifidobacterium Animalis ve Lactobacillus BB-12) Tedavisinin Hayat Kalitesi ve Dışkılama Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi
The Impact of Probiotics (Bifidobacterium Animalis and Lactobacillus BB-12) on the Quality of Life and Defecation Habits after Colorectal Excision Surgery
Memduh Şahin, Bahattin Özlü, Özgür Türkmenoğlu, Tahsin Çolak
doi: 10.4274/tjcd.32704   2016; 26 - 3 | Sayfalar 71 - 76

7.
İnce bağırsak tıkanmalarında cerrahi yaklaşım; etiyoloji ve yönetimi
Surgical approach of the small intestine obstructions; ethiology and management
Mustafa Emiroğlu, Tayfun Kaya, Levent Uğurlu, Mehmet Üstün, Bengi Balcı, Cengiz Aydın
doi: 10.4274/tjcd.2014.92005   2016; 26 - 2 | Sayfalar 47 - 52

8.
Kolon Ameliyatı Öncesi Hastaların Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Anxiety Levels of Patients Before Colon Surgery
Hatice Dayılar, Gülay Oyur, Erdinç Kamer, Aybala Sarıçiçek, Fevzi Cengiz, Mehmet Hacıyanlı
doi: 10.4274/tjcd.26122   2017; 27 - 1 | Sayfalar 6 - 10

ÖZGÜN OLGU SUNUMLARI
9.
Stomaya Farklı Bir Pencereden Bakış: Stoması Olan Bireyle Yaşamak
A Different View of Stoma: Living with a Person with Stoma
Buket Çelik, Fatma Vural, Özgül Karayurt, Özlem Bilik
doi: 10.4274/tjcd.48254   2017; 27 - 1 | Sayfalar 25 - 29

10.
Precocious Beyin Metastazı Olan Kolorektal Kanserli İki Olgunun Sunumu
Precocious Brain Metastasis of Colorectal Cancer: A Report of Two Cases
Şahin Kaymak, Oğuz Hançerlioğulları, Mehmet İnce, Hüseyin Sinan, Sezai Demirbaş
doi: 10.4274/tjcd.80106   2017; 27 - 1 | Sayfalar 34 - 37

11.
Rektal Prolapsusa Neden Olan Rektosigmoid Tümörü: Olgu Sunumu
Rectosigmoid Tumor Causing Rectal Prolapse: Case Report
Barlas Sülü, Turgut Anuk, Tülay Diken Allahverdi, Kenan Binnetoğlu, Musa Sinan Eren, Mahmut Can Yağmurdur
doi: 10.4274/tjcd.73645   2016; 26 - 4 | Sayfalar 139 - 141

12.
Nadir Bir Olgu: Senkron Mide ve Kolon Kanseri
A Rare Case: Synchronous Gastric and Colon Cancer
Nedim Akgül, Volkan Doğru, Ebubekir Gündeş, Ayhan Mesci
doi: 10.4274/tjcd.67699   2016; 26 - 4 | Sayfalar 130 - 132

ÖZGÜN ARAŞTIRMA YAZILARI
13.
Akut Apandisitte Nötrofil/Lenfosit Oranı: Bir Devlet Hastanesi Deneyimi
Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Acute Appendicitis: A State Hospital Experience
Nedim Akgül, Ebubekir Gündeş
doi: 10.4274/tjcd.42243   2016; 26 - 4 | Sayfalar 121 - 124

TEMEL KONU - GÜNCELLEME
14.
Çekal Volvulus
Cecal Volvulus
Erdinç Çetinkaya, Şiyar Ersöz, Cem Emir Güldoğan, Hüseyin Berkem, Ahmet Keşşaf Aşlar
2016; 26 - 1 | Sayfalar 1 - 5

ÖZGÜN ARAŞTIRMA YAZILARI
15.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kolon Poliplerinin Sıklığı ve Özellikleri: Beş Yıllık Değerlendirme
Incidence and Characteristics of Colon Polyps in Southeast Anatolian Region: A 5-Year Evaluation
Feyzullah Uçmak, Elif Tuğba Tuncer, Nazım Ekin, Hüseyin Büyükbayram, Muhsin Kaya
doi: 10.4274/tjcd.09815   2016; 26 - 2 | Sayfalar 21 - 26

16.
Yoğun Bakım Ünitesinde Kolorektal Kanser Cerrahisi Sonrası Takip Edilen Hastaların Preoperatif ve Peroperatif Değerlerinin Postoperatif Komplikasyonlara Etkisi
The Effect of Preoperative and Peroperative Parameters on Postoperative Complications of Patients Followed in the Intensive Care Unit after Colorectal Cancer Surgery
Cemal Bektaş, Ayhan Kaydu, Erhan Gökçek, Müslüm Güneş, Emre Çamcı, Cem Kıvılcım Kaçar
doi: 10.4274/tjcd.49369   2016; 26 - 2 | Sayfalar 32 - 38

17.
Fekal inkontinans tedavisinde perkütan tibial sinir stimülasyonu ve dolgu madde enjeksiyonu yöntemlerinin karşılaştırılması
Comparison of percutaneous tibial nerve stimulation and bulking agent injection (polyacrylonitrile) in treating fecal incontinence
Metin Keskin, Bora Karip, Alper Şahbaz, Evrim Yılmaz, Türker Bulut, Emre Balık
doi: 10.4274/tjcd.13285   2016; 26 - 3 | Sayfalar 83 - 89

18.
Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Deneyimimiz: Kısa Dönem Sonuçlarımız
Our Experience of Laparoscopic Colorectal Surgery: Short Term Outcomes
Eyüp Murat Yılmaz, Erdem Barış Cartı, Altay Kandemir
doi: 10.4274/tjcd.81084   2016; 26 - 4 | Sayfalar 108 - 112

19.
Genel Cerrahi Uzmanınca Yapılan Batın Ultrasonografisinin Akut Apandisit Tanısındaki Yeri
The Role of the Ultrasonography of Abdomen Performed by a General Surgeon on Diagnosis of Acute Appendicitis
Hüseyin Taş, Şahin Kaymak, Emin Lapsekili, Rahman Şenocak, Ramazan Yıldız
doi: 10.4274/tjcd.35582   2016; 26 - 2 | Sayfalar 27 - 31

20.
Saptırıcı İleostomiyi Kapatmak için Hangi Teknik Daha Güvenli: Ön Duvar Onarımı/Rezeksiyon Anastomoz?
Is the End-to-End, Hand-Sewn Anastomosis for Diverting Ileostomy Reversal Less Safe than the Fold-Over Technique?
Wafi Attaallah, Ahmet Özdemir Aktan
doi: 10.4274/tjcd.33602   2016; 26 - 4 | Sayfalar 125 - 129

 
Hızlı Arama


 
Copyright © 2018 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi LookUs & OnlineMakale