ENG
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Cilt: 28 Sayı: 4 (2018)
 
Jejunoileal Divertiküllerin Patofizyolojisi Değişkendir ve Müdahalesi Özel Dikkat Gerektirir [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(3): 140-144 | DOI: 10.4274/tjcd.76093  

Jejunoileal Divertiküllerin Patofizyolojisi Değişkendir ve Müdahalesi Özel Dikkat Gerektirir

Fuat Barış Bengür, Tahir Koray Yozgatlı, İsmail Ahmet Bilgin, İlknur Erenler Bayraktar, Erman Aytaç
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Jejunoileal divertikülozis (JID) az görülen bir durumdur ve bildirilmiş insidansı %0,1’in altındadır. Hastaların klinik tablosu değişken olmakla birlikte, cerrahi müdahale gerektiren komplikasyonların sıklığı %10 olarak bildirilmiştir. JID kesin tedavisi cerrahidir; hastaların hayat kalitesini artırmak ve ileride daha ağır semptomlar ile başvurmalarını önlemek için düşünülmelidir. İlk olgu bilinen JID geçmişi olup, son 1 yılda aralıklı karın ağrısı şikayetleri oluşturan 77 yaşında bir erkek hastadır. Segmental rezeksiyon yapılmadan laparoskopik yolla ameliyat edilmiş olmasına rağmen semptomları tekrarlamış ve robotik ince barsak rezeksiyonu uygulanmıştır. Patoloji sonuçlarına göre gerçek divertikülleri olan JID bildirilmiştir. İkinci olgu hipotansiyone yol açan rektal kanama ile başvuran 72 yaşında bir erkek hastadır. Başlangıçtaki müdahelesinde jejunostomi açılmıştır ve daha sonra JID ile etkilenen bağırsak segmentini çıkarmak için açık cerrahi uygulanmıştır. Bu hastanın patoloji sonuçları pseudo-divertikül ile uyumlu bulunmuştur. JID hastaları pseudo-divertikül ya da gerçek divertikül şeklinde, şiddetli veya hafif semptomlarla ve perforasyon ya da minimal enflamasyon ile başvurabilirler. Bu değişken hastalığı tedavi edecek olan hekimler, hastalığın gelişiminin altında yatan kompleks mekanizmaları ve tedavisi için kullanılabilecek birden çok seçeneğini bilmelidirler. Biz bu birbirinden farklı iki olgu ile, hastalığın kliniğe geliş tabloları ve tedavi yaklaşımları ile ilgili tecrübelerimizi paylaşıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Jejunoileal, divertikül, robotik cerrahi


Jejunoileal Diverticulosis has Heterogeneous Pathophysiology and Requires Special Consideration During Treatment

Fuat Barış Bengür, Tahir Koray Yozgatlı, İsmail Ahmet Bilgin, İlknur Erenler Bayraktar, Erman Aytaç
Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University School of Medicine Department of General Surgery, İstanbul, Turkey

Jejunoileal diverticulosis (JID) is a rare condition with a reported incidence lower than 0.1%. The clinical presentation of JID varies widely; the incidence of complications requiring surgical intervention is reported as 10%. Surgery is the definitive treatment for JID and can be considered to improve the patient’s quality of life and to prevent further severe symptoms. The first patient was a 77-year-old male with a history of JID that had caused intermittent abdominal pain for the last year. He underwent laparoscopic surgery without segmental resection, however, symptoms recurred and he underwent definitive robotic small bowel resection. Pathology revealed JID with true diverticula. The second patient was a 72-year-old male who presented with rectal bleeding that caused hypotension. Jejunostomy was required initially and definitive open surgery was performed later to resect the bowel segment affected by JID. Pathology showed pseudodiverticular JID. JID patients may present with a pseudodiverticulum or a true diverticulum, with severe or mild symptoms and with perforation or minimal inflammation. Physicians treating this heterogeneous disease need to know the complex underlying mechanisms as well as the multiple management options. We share our experience with two distinct cases and discuss the presentation and management approaches for JID to give an inclusive picture of the disease.

Keywords: Jejunoileal, diverticulosis, robotic surgery


Fuat Barış Bengür, Tahir Koray Yozgatlı, İsmail Ahmet Bilgin, İlknur Erenler Bayraktar, Erman Aytaç. Jejunoileal Diverticulosis has Heterogeneous Pathophysiology and Requires Special Consideration During Treatment. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(3): 140-144

Sorumlu Yazar: Erman Aytaç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
Hızlı Arama


 
Copyright © 2019 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi LookUs & OnlineMakale