ENG
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Cilt: 28 Sayı: 4 (2018)
 
Büyük Anorektal Malign Melanom ve Tedavisi [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(3): 145-147 | DOI: 10.4274/tjcd.93271  

Büyük Anorektal Malign Melanom ve Tedavisi

Hasan Çalış, Nuraydın Özlem, Şerif Melih Karabeyoğlu
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kırşehir, Türkiye

Primer anorektal malign melanoma oldukça nadir bir malignitedir. Anorektal malign melanoma nispeten düşük prognoz ile ilişkilidir ve cerrahi tedavi tek tedavi yöntemidir. Bu olguda, büyük anorektal malign melanoma için tedavi seçenekleri sunulmaktadır. Anorektal ağrı ve kanama ile başvuran 83 yaşındaki bir kadın hastanın kolonoskopisinde anüsten rektumun 6 cm’ye kadar uzanan tümör olduğu görüldü. Biyopsi malign melanomu olarak raporlandı. Abdominoperineal rezeksiyon yapıldı. Cerrahi seçenek tedavi için en yaygın kabul gören yaklaşımdır. Büyük tümörlü hastalarda abdominoperineal rezeksiyon ilk seçenek olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Malign melanom, anorektum, abdominoperineal rezeksiyon, lokal rekürrens


Huge Anorectal Malignant Melanoma and Treatment

Hasan Çalış, Nuraydın Özlem, Şerif Melih Karabeyoğlu
Ahi Evran University Faculty of Medicine, Department of Genel Surgery, Kırşehir, Turkey

Malignant melanoma of the anorectum is a very uncommon malignancy. It is associated with relatively poor prognosis and surgery is the only treatment. In this report, we present the treatment options for huge anorectal malignant melanoma. An 83-year-old female patient presented with anorectal pain and hemorrhage. A tumor extending from the verge of the anus to 6 cm into the rectum was observed on colonoscopy. Biopsy revealed malignant melanoma. Abdominoperineal resection was performed. Surgery is the most widely accepted treatment approach. Abdominoperineal resection should be the first-line treatment who have large tumors.

Keywords: Malignant melanoma, anorectum, abdominoperineal resection, local recurrence


Hasan Çalış, Nuraydın Özlem, Şerif Melih Karabeyoğlu. Huge Anorectal Malignant Melanoma and Treatment. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(3): 145-147

Sorumlu Yazar: Hasan Çalış, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
Hızlı Arama


 
Copyright © 2019 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi LookUs & OnlineMakale