ENG
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Cilt: 28 Sayı: 4 (2018)
 
Turk J Colorectal Dis : 28 (3)
Cilt: 28  Sayı: 3 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Giriş
Introduction

Sayfalar II - XIV

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa XV

4.
Editöryal
Editorial

Sayfa XVI

DERLEMELER
5.
Laparoskopik ya da Robotik Rektal Kanser Cerrahisi: Şu Anda Hangi Noktadayız?
Laparoscopic or Robotic Rectal Cancer Surgery: Where are We Right Now?
Turgut Bora Cengiz, Emre Görgün
doi: 10.4274/tjcd.82584  Sayfalar 111 - 113

ÖZGÜN ARAŞTIRMA YAZILARI
6.
Rektum Kanserinde Low Anterior Rezeksiyon Sonrası Gelişen Anastomoz Kaçağında Risk Faktörleri ve Diversiyon Stomanın Klinik Sonuçlara Etkisi
Risk Factors in Anastomotic Leaks After Low Anterior Resection for Rectal Cancer and the Effects of Diverting Stoma on Clinical Results
Ebubekir Gündeş, Durmuş Ali Çetin, Ulaş Aday, Hüseyin Çiyiltepe, Emre Bozdağ, Orhan Uzun, Kamuran Cumhur Değer, Mustafa Duman
doi: 10.4274/tjcd.57704  Sayfalar 114 - 120

7.
Kombine Cerrahi Rezeksiyon ve Elektrokoterizasyon ile Ameliyat Edilmiş Perianal Kondiloma Aküminatum Hastalarının Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation for Outcomes of Perianal Condyloma Accuminatum Patients treated with Surgical Resection and Electrocauterization
Enver Kunduz
doi: 10.4274/tjcd.03708  Sayfalar 121 - 124

8.
Hemoroid Cerrahisi Sonrası Gelişen Anal Stenoz Tedavisinde Uygulanan İlerletme Flepleri ve Tedavi Sonuçlarımız
Outcomes of Advancement Flaps Used in the Treatment of Anal Stenosis Developing After Hemorrhoid Surgery: One Center Experience
Hakan Yabanoğlu
doi: 10.4274/tjcd.64497  Sayfalar 125 - 128

9.
Kolorektal Cerrahide Anastomoz Kaçağı ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Factors Associated with Anastomotic Leakage in Colorectal Surgery
Orhan Üreyen, Enver İlhan, Emrah Dadalı, Uğur Gökçelli, Demet Alay, Semra Bağrıaçık Altıntaş, Mehmet Tahsin Tekeli
doi: 10.4274/tjcd.53386  Sayfalar 129 - 135

ÖZGÜN OLGU SUNUMLARI
10.
Apendiks Mukoselinin Eşlik Ettiği Aymand Hernisi
Amyand’s Hernia Accompanied by Appendix Mucocele
Elbrus Zarbaliyev, Payam Hacısalihoğlu, Mehmet Çağlıkülekçi
doi: 10.4274/tjcd.91069  Sayfalar 136 - 139

11.
Jejunoileal Divertiküllerin Patofizyolojisi Değişkendir ve Müdahalesi Özel Dikkat Gerektirir
Jejunoileal Diverticulosis has Heterogeneous Pathophysiology and Requires Special Consideration During Treatment
Fuat Barış Bengür, Tahir Koray Yozgatlı, İsmail Ahmet Bilgin, İlknur Erenler Bayraktar, Erman Aytaç
doi: 10.4274/tjcd.76093  Sayfalar 140 - 144

12.
Büyük Anorektal Malign Melanom ve Tedavisi
Huge Anorectal Malignant Melanoma and Treatment
Hasan Çalış, Nuraydın Özlem, Şerif Melih Karabeyoğlu
doi: 10.4274/tjcd.93271  Sayfalar 145 - 147

13.
Yaşlılarda Nadir Görülen Enflamatuvar Bir Çekal Kitle: Çekal Ameboma
Cecal Ameboma: An Uncommon Inflammatory Cecal Mass in Elderly
Ahmet Burak Çiftci, Aziz Bulut, İdris Özdaş, Nezahat Yıldırım
doi: 10.4274/tjcd.29052  Sayfalar 148 - 150

EDITÖRE MEKTUPLAR
14.
Türkiye’de Kolorektal Cerrahi Sonrası Cerrahi Alan Enfeksiyon Oranları
Rates of Surgical Site Infection After Colorectal Surgery in Turkey
Aydın Aktaş, Cüneyt Kayaalp
doi: 10.4274/tjcd.10692  Sayfalar 151 - 152
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

 
Hızlı Arama


 
Copyright © 2019 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi LookUs & OnlineMakale